Terapia poznawczo – behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo – behawioralna to oparta o dane naukowe forma leczenia za pomocą metod psychologicznych. Praca terapeutyczna opiera się na odkryciu zależności między myślami, zachowaniem oraz emocjami. Pozwala to dostrzec błędne koło, w którym często tkwimy, w konsekwencji czego nasze codzienne funkcjonowanie ulega pogorszeniu.

diagram

W terapii dążymy do zmiany sposobu myślenia, zachowań, nabywania nowych umiejętności. Niezwykle ważne jest przy tym zaangażowanie klienta w pracę nad zmianą również poza sesjami.

Loading