O mnie

Psycholog Karolina PietrzakJestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą PTTPB (nr certyfikatu 641). Posiadam także certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (05/ATE/II/2021). Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia z  terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej. Swoją pracę poddaję superwizji. Regularnie poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując indywidualnie i grupowo z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, a także prowadząc grupę wsparcia dla ich rodzin. Prowadziłam konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie, także w formie Telefonu Zaufania. Prowadziłam również treningi funkcji poznawczych, warsztaty samorozwojowe dla osób dorosłych, a także treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży, a także konsultacje i terapię indywidualną dla osób dorosłych.

 

Wykształcenie

 • Dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim – 5- letnie studia magisterskie
 • Studia Podyplomowe z Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie SWPS – 2-semestralne
 • Studia Podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS – 4-letnie dwustopniowe
 • Studia Podyplomowe z Dialogu Motywującego – szkolenie roczne
 • Zaawansowane Szkolenie w Terapii Dialektyczno – Behawioralnej – w trakcie

Doświadczenie zawodowe

 • Terapeuta w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej
 • Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Dorosłych, Oddziale Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu WZSOZ
 • Psycholog w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus
 • Terapeuta, Psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej

Konferencje, wykłady

 • Konferencja „Jeśli nie agresja, to co?”(12.04.2016)
 • Konferencja „Wielość w jedności. Terapia poznawczo-behawioralna – stan obecny i perspektywy rozwoju”, w tym warsztaty: „Terapia behawioralna i poznawcza tików”, „Depresja u dzieci i młodzieży” oraz „Modyfikacja terapii poznawczo-behawioralnej u pacjentów z trwałymi i czasowymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego” (15-16.04.2016)
 • Szkolenie „Seksualność dziecka – wiedzieć, rozumieć, rozmawiać” (11.10.2016)
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Mutyzm wybiórczy – Niech gadają!” (29.11.2016)
 • Szkolenie „Neuropsychologiczna Diagnoza Procesów Otępiennych” (8.04.2017)
 • Szkolenie „Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych” (29.04.2017)
 • Szkolenie „Zachowania autoagresywne i postawy suicydalne u dzieci i młodzieży” (27.10.2017)
 • Szkolenie „Wprowadzenie do mindfulness” (1.12.2017)
 • Zimowa Szkoła Terapii Schematu – „Specific treatment populations: Borderline and Narcissistic Personality Disorders. (13-14.01.2018 oraz 10-11.02.2018)
 • XXI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB, w tym warsztat „Terapia osób z mutyzmem wybiórczym” (16-17.03.2018)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie” (10-12.05.2018)

 

Loading