Dorosłe dzieci alkoholików, uzależnienie, współuzależnienie…

, 24 kwietnia 2019.

Dzisiaj kilka słów oscylujących wokół tematyki uzależnienia i współuzależnienia. W swojej pracy często spotykam się z osobami, które wychowują, bądź wychowywały się w rodzinie alkoholowej. Życie w rodzinie alkoholowej często skupione jest wokół tematu alkoholu. W takiej rodzinie ciężko jest o indywidualny rozwój jej członków. Pracując z dziećmi z rodzin, w których pojawia się problem alkoholowy, można zaobserwować ukrywanie swoich emocji i problemów. Osoby te cechuje m.in. niestabilne poczucie własnej wartości, silna potrzeba kontrolowania innych, koncentracja na zaspokajaniu potrzeb innych osób, przedkładaniu potrzeb innych osób ponad swoje.

Rozważając kierunek, w jakim powinna rozwijać się rodzina, niezwykle ważny wydaje się fragment z książki dr Woronowicza „Uzależnienia- geneza, terapia, powrót do zdrowia”, w której autor zawarł pięć wolności obowiązujących w „zdrowej i funkcjonalnej rodzinie”. Cytując fragment wspomnianej książki (str. 324) są to:


„1. Wolność do postrzegania i słyszenia tego, co jest obecne tutaj i teraz, a nie tego, co było bądź być powinno;
2. Wolność do myślenia tego, co się myśli, a nie tego, co powinno się myśleć;
3. Wolność do czucia tego, co się czuje, a nie tego, co powinno się czuć;
4. Wolność do pragnienia i wybierania tego, czego się chce, a nie tego, czego powinno się chcieć;
5. Wolność do wyobrażania sobie swojej własnej samorealizacji, a nie grania sztywnej roli, czy ciągłego troszczenia się o bezpieczeństwo.”

…Analizując je można pokusić się o refleksje nad „wolnościami” w swoich rodzinach…

0

Categories: ból przewlekły

Comments


Your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Loading