O mnie

Psycholog Karolina PietrzakJestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą PTTPB (nr certyfikatu 641). Posiadam także certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (05/ATE/II/2021). Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia z  terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej. Swoją pracę poddaję superwizji. Regularnie poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując indywidualnie i grupowo z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, a także prowadząc grupę wsparcia dla ich rodzin. Prowadziłam konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie, także w formie Telefonu Zaufania. Prowadziłam również treningi funkcji poznawczych, warsztaty samorozwojowe dla osób dorosłych, a także treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży, a także konsultacje i terapię indywidualną dla osób dorosłych.

 

Wykształcenie

 • Dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim – 5- letnie studia magisterskie
 • Studia Podyplomowe z Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie SWPS – 2-semestralne
 • Studia Podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS – 4-letnie dwustopniowe
 • Studia Podyplomowe z Dialogu Motywującego – szkolenie roczne
 • Zaawansowane Szkolenie w Terapii Dialektyczno – Behawioralnej 
 • Akredytowane szkolenie przygotowujące do certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST)

Doświadczenie zawodowe

 • Terapeuta w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej
 • Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Dorosłych, Oddziale Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu WZSOZ
 • Psycholog w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus
 • Terapeuta, Psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej

Konferencje, wykłady

 • Konferencja „Jeśli nie agresja, to co?”(12.04.2016)
 • Konferencja „Wielość w jedności. Terapia poznawczo-behawioralna – stan obecny i perspektywy rozwoju”, w tym warsztaty: „Terapia behawioralna i poznawcza tików”, „Depresja u dzieci i młodzieży” oraz „Modyfikacja terapii poznawczo-behawioralnej u pacjentów z trwałymi i czasowymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego” (15-16.04.2016)
 • Szkolenie „Seksualność dziecka – wiedzieć, rozumieć, rozmawiać” (11.10.2016)
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Mutyzm wybiórczy – Niech gadają!” (29.11.2016)
 • Szkolenie „Neuropsychologiczna Diagnoza Procesów Otępiennych” (8.04.2017)
 • Szkolenie „Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych” (29.04.2017)
 • Szkolenie „Zachowania autoagresywne i postawy suicydalne u dzieci i młodzieży” (27.10.2017)
 • Szkolenie „Wprowadzenie do mindfulness” (1.12.2017)
 • Zimowa Szkoła Terapii Schematu – „Specific treatment populations: Borderline and Narcissistic Personality Disorders. (13-14.01.2018 oraz 10-11.02.2018)
 • XXI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB, w tym warsztat „Terapia osób z mutyzmem wybiórczym” (16-17.03.2018)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie” (10-12.05.2018)

 

Terapia poznawczo – behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo – behawioralna to oparta o dane naukowe forma leczenia za pomocą metod psychologicznych. Praca terapeutyczna opiera się na odkryciu zależności między myślami, zachowaniem oraz emocjami. Pozwala to dostrzec błędne koło, w którym często tkwimy, w konsekwencji czego nasze codzienne funkcjonowanie ulega pogorszeniu.

diagram

W terapii dążymy do zmiany sposobu myślenia, zachowań, nabywania nowych umiejętności. Niezwykle ważne jest przy tym zaangażowanie klienta w pracę nad zmianą również poza sesjami.

Psychoedukacja

Wykorzystanie restrukturyzacji poznawczej w terapii przewlekłego bólu

2021.10.06
We wrześniowym wydaniu czasopisma „Psychologia w praktyce” mój artykuł. Link do artykułu: https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/wykorzystanie-restrukturyzacji-poznawczej-w-terapii-przewleklego-bolu

Zrozumieć nastolatka

2019.04.30
Czas adolescencji jest bardzo trudny, to w nim kształtuje się odpowiedź na pytanie kim jestem, a młoda osoba w tym […]

Dorosłe dzieci alkoholików, uzależnienie, współuzależnienie…

2019.04.24
Dzisiaj kilka słów oscylujących wokół tematyki uzależnienia i współuzależnienia. W swojej pracy często spotykam się z osobami, które wychowują, bądź […]

Na czym polega terapia przewlekłego bólu?

2019.04.24
Każdy z nas doświadcza od czasu do czasu bólu, zazwyczaj ma on charakter przemijający. Jednak część osób zmaga się na […]

Życie po wydarzeniu traumatycznym

2018.07.11
Wśród osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenie , a więc takie, w którym ich życie, bądź życie innych osób było zagrożone, […]

„Nie mogę przestać się zamartwiać”… kilka słów o zaburzeniu lękowym uogólnionym

2018.06.20
Co to jest lęk uogólniony? Za kluczową cechę zaburzenia lękowego uogólnionego uznaje się niekontrolowalność martwienia się. Do innych objawów zalicza […]

Depresja czy smutek?

2017.02.22
Biorąc pod uwagę różne badania uwzględniające zaburzenia depresyjne jedno i dwubiegunowe, rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych to od 6 – 25 %. […]

Czy mam wpływ na swoje myśli?

2017.01.29
Psychoterapia w nurcie poznawczo – behawioralnym dużą uwagę skupia na analizowaniu pojawiających się myśli i ich związku między przeżywanymi emocjami […]

Choroba przewlekła – jak sobie z nią radzić, by zachować zdrowie psychiczne?

2017.01.11
Choroba przewlekła (cukrzyca, nowotwór, przewlekłe choroby układu oddechowego) niewątpliwie wpływa na stan psychiczny oraz wszystkie sfery życia – przewartościowuje dotychczasowe […]

Napady paniki – co się ze mną dzieje?

2016.11.06
Pocenie się, kołatanie serca, drżenie rąk, duszności, a także strach przed umieraniem, popadnięciem w obłęd, to niektóre z objawów napadów […]

W pułapce stresu

2016.10.09
Stres możemy rozumieć jako szczególnie trudną sytuację, krytyczne wydarzenie życiowe, szkodliwe czynniki, które wpływają na człowieka, jak również reakcję organizmu […]

Kontakt


Gabinet Psychoterapii

Karolina Pietrzak
envelope kontakt@karolinapietrzak.pl
telephone
722 311 640


Formularz kontaktowy:

Polityka Ochrony Danych Osobowych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO – jest Gabinet Psychoterapii Karolina Pietrzak z siedzibą w Kiełczowie, ul. Modrzewiowa 23/6.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się w celu zawarcia i wykonania umowy z Terapeutą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia prawnych obowiązków, takich jak dokonanie rozliczeń, realizacja obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przetwarzane będą: przez okres wykonywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami; przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, archiwizacji, podatkowych etc.
 4. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  1. prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie


Loading